تقویم محتوایی آذر 1402

1 آذر : آذر جشن
2 آذر : روز اسپرسو
2 آذر : روز بادام هندی
3 آذر : روز شکرگزاری
3 آذر : روز جهانی جمعه سیاه
4 آذر : روز جهانی ذرت
4 آذر : روز جهانی مهندس سیستم

espresso day
black friday

4 آذر : روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
4 آذر : روز یادآوری خرید
5 آذر : روز کیک
6 آذر : زادروز بروس لی


7 آذر : روز نیروی دریایی
7 آذر : روز جهانی نان تست فرانسوی
8 آذر : روز جهانی کارت‌پستال الکترونیکی
9 آذر : آذر روز، جشن آذرگان

celebrate
disability day

10 آذر : روز جهانی ایدز
10 آذر : روز جهانی بدون هنر
11 آذر : روز امنیت رایانه
12 آذر : روز جهانی افراد دارای معلولیت
13 آذر : روز جهانی بانک‌ها
13 آذر : روز جهانی یوزپلنگ
13 آذر : روز حفاظت از حیات وحش
13 آذر : روز بیمه

14 آذر : روز جهانی خاک
14 آذر : روز جهانی والت دیزنی
15 آذر : روز حسابدار
15 آذر : روز معدن‌چی
16 آذر : روز جهانی هوانوردی غیر نظامی
16 آذر : روز جهانی هواپیما
16 آذر : روز دانشجو
17 آذر : روز براونی
18 آذر : روز جهانی مبارزه با فساد
18 آذر : روز جهانی دامپزشکی
18 آذر : روز شیرینی پزی
19 آذر : روز حقوق بشر
20 آذر : روز جهانی کوهستان
20 آذر : روز اپلیکیشن
20آذر : روز جهانی کوه نوردی

baking day

21 آذر : روز خانه شیرینی زنجبیلی
22 آذر : روز جهانی ویولن
23 آذر : روز جهانی میمون
24 آذر : روز جهانی چای
25 آذر : روز پژوهش
26 آذر : روز رانندگان
26 آذر : روز حمل و نقل
27 آذر : روز مهاجران
27 آذر : روز زبان عربی
27 آذر : روز شیرینی‌پزی
28 آذر : روز شکلات سخت
29 آذر : روز جهانی بازی
30 آذر : روز جهانی چراغ قوه
30 آذر : روز جهانی جدول کلمات
30 آذر : شب یلدا

انجام کلیه خدمات اینستاگرام مارکتینگ و استراتژی تولید محتوا در آژانس هوشمند میم‌برندینگ
اسکرول به بالا